Xtakes Danmark

Generelle vilkår og betingelser (“Generelle vilkår og betingelser”) for ordrer placeret online på www.xtakes.dk

 

Vi vil give dig en følelse af sikkerhed, når du handler på Xtakes Marketplace. Nedenfor har vi produceret oplysninger, der gælder for de varer og tjenester, der er tilgængelige på xtakes.dk, hvor du også kan finde information om vores generelle vilkår og betingelser. Vi vil tilbyde dig en fantastisk oplevelse, når du handler hos os. Vi sælger både Xtake-produkter og varer fra vores partnere.

Xtakes-produkter er varer, der tilbydes af Xtakes.

Partnerprodukter er produkter, der tilbydes af vores partnere på xtakes.se.

Xtake-produkter og partnerprodukter kaldes samlet “produkter”.

1. Om Xtakes
Virksomheden X Solutions HB (Xtakes) har base i Malmø. Org nr. DK13170924

For at være i stand til at kontakte virksomheden, send en e-mail med sagen og dine kontaktoplysninger for hurtigt at få svar.

I det følgende vil vi gøre dig bekendt med vores generelle vilkår og betingelser, der gælder for alle varer og tjenester, der leveres på Xtakes. På www.xtakes.se/www.mat.xtakes.se tilbyder vi dig en personlig shoppingoplevelse skræddersyet til dig efter dine interesser. På www.xtakes.dk sælger vi både Xtakes-produkter og varer fra Xtakes-partnere.

Xtakes-produkter er alle produkter, vi tilbyder via www.xtakes.dk, medmindre det specifikt er angivet, at de er partnerprodukter.

Partnerprodukter er produkter, som vi tilbyder via www.xtakes.dk, og som udtrykkeligt er identificeret som partnerprodukter.

Xtakes-produkter og partnerprodukter vil fortsat kollektivt blive omtalt som “produkter”.

2. Generelle vilkår og betingelser

2.1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle ordrer, som kunden afgiver (“kunden” eller “dig”), når kunden bestiller Xtakes-produkter eller produkter fra Xtakes-partnere via www.xtakes.dk. For ordrer, der afgives via www.xtakes.dk, indgår vi kun aftaler på dansk. Ved at afgive en ordre på Xtakes-produkter indgår du en aftale med Xtakes Danmark.

2.2. Når du bestiller partnerprodukter, indgår du en aftale med www.xtakes.dk og de respektive Xtakes-partnere. Kontaktoplysninger, herunder firmanavn og adresse, til den relevante Xtakes-partner findes på produktsiden for hvert produkt.

2.3. Ved at afgive en ordre anses du også for at bekræfte, at du er: (a) 18 år eller derover og ikke under værgemål; og (b) bosiddende i Danmark.

2.4. Vi leverer kun inden for Danmark.

2.5. Xtakes Danmark forbeholder sig ret til fra tid til anden at ændre disse vilkår og betingelser uden at underrette dig som kunde på forhånd om de pågældende ændringer. De generelle vilkår og betingelser, der er offentliggjort på www.xtakes.dk på det tidspunkt, du afgiver din ordre, gælder dog for din ordre af produkter. Hvis de generelle vilkår og betingelser er ændret, efter at du har afgivet din ordre, gælder de generelle vilkår og betingelser, der blev offentliggjort på tidspunktet for din ordre, for alle forhold vedrørende din ordre, dvs. både til køb og mulig returproces.

3. Bestil

3.1. Ved at klikke på “Bekræft / gennemfør køb” i det sidste ordretrin opstår der en bindende ordre, og du forpligter dig dermed til at købe de produkter, der er i din indkøbskurv. Bemærk, at når du har bekræftet din ordre, sendes en ordrebekræftelse af din ordre via e-mail. Du anses for at indgå en bindende aftale, når du modtager ordrebekræftelsen. Bemærk, at varer bestilt mod forskud er reserveret på dine vegne, så snart vi har modtaget fuld betaling af købet og eventuelle leveringsomkostninger. Vi beder dig derfor om at foretage en fuld betaling straks efter du har modtaget din ordrebekræftelse og senest inden for syv (7) dage. Du accepterer, at sælgeren kan overføre sit krav til betaling til tredjeparter, især til Stripe og / eller PayPal.

4. Priser

4.1. Alle priser i butikken er angivet i DKK, og alle priser er inkl. Moms. Xtakes (www.xtakes.dk) eller den relevante Xtakes-partner, når de køber partnerprodukter, ejer ejerskabet af produkterne, indtil fuld betaling er foretaget.

4.2. Vi forbeholder os ret til at ændre priser på grund af prisændringer fra leverandøren, forkert udskrivning i prislisten og fejl i priser på grund af forkerte oplysninger og forbeholder os ret til at justere prisen, hvis det er nødvendigt.

5. Betaling

5.1. Xtakes, (www.xtakes.dk), tilbyder følgende betalingsmuligheder: forudbetaling, betaling med kredit- eller betalingskort (Visa, MasterCard, American Express) via PayPal, Stripe og betaling via Paypal. Vi forbeholder os ret til ikke at tilbyde alle betalingsmuligheder for alle ordrer og vil henvise til aktuelle betalingsmuligheder. Vi accepterer kun betaling fra konti inden for Den Europæiske Union (“EU”). Du er ansvarlig for eventuelle omkostninger forbundet med dine kontotransaktioner.

5.2 Hvis du vælger at betale med kreditkort, debiteres dit kort på det tidspunkt, hvor købet bekræftes.

6. Levering

6.1. Vores normale leveringstider er 1-14 dage (dette inkluderer inklusive de produkter, der ankommer inden for EU) for xtakes.dk. BEMÆRK!

6.2. Hvis der opstår forsinkelser i levering (uden at vi giver dig besked om længere leveringstid), bedes du kontakte os på henholdsvis e-mail-adressen: office@xtakes.dk.

7. MODTAGELSE

7.1. Efter modtagelse er det adressatens ansvar at kontrollere, at modtagelsen af ​​varerne svarer til det i ordren, at oplysningerne på fakturaen er korrekte, og at varens tilstand, dokumentation og emballage er intakt. Hvis der er synlige mærker, der indikerer, at varerne kan blive beskadiget, er det adressatens ansvar at bemærke dette og sende en e-mail til office@xtakes.dk eller om, at varerne er beskadiget. E-mailen skal sendes samme dag eller senest to dage. Hvis produktet accepteres uden at dette er gjort, annullerer det eventuelle efterfølgende klager.

7.2. Klager fra Kunden accepteres kun i de to kalenderdage efter modtagelse. Hvis denne tid udløber uden at klagen er fremsat, anses det for at produktet er modtaget af adressaten i perfekt stand og mængde.

8. GARANTIBETINGELSER

8.1 Garantien for produkter erhvervet af Xtakes kunder og brugere håndteres direkte mellem Xtakes og de ovennævnte slutkunder og brugere.

8.2. Xtakes er forpligtet til at overholde betingelserne i kongelig lovdekret 1/2007 af 16. november, hvorved den reviderede forbrugerbeskyttelseslov og andre supplerende bestemmelser er godkendt.

8.3. Produkter, der har deres eget autoriserede tekniske supportnetværk, er underlagt vilkårene og procedurerne for de garantier, der er oprettet for dem.

8.4. Xtakes tilbyder op til 24 måneders produktgaranti via Xtakes-leverandører, der kun dækker produktionsfejl, som produktet måtte have. Vi forventer, at Xtakes-partnere gør det samme.

8.5. Når produktfejlen er bekræftet af leverandørens SAT, tilbagebetales der din bankkonto.

8.6. Hvis produktet præsenteret som defekt ikke har nogen faktisk mangel, underretter Xtakes kunden om, at der ikke gives nogen refusion. Dette produkt opbevares i leverandørens SAT i 7 dage i afventning af kundens bekræftelse, hvis de ønsker at tage produktet tilbage, når betaling af den tilsvarende porto er foretaget, eller hvis de ønsker at give afkald på det. Efter denne periode mister kunden retten til enhver inddrivelse.

9. Garantien bliver automatisk ugyldig i følgende tilfælde: Når der mistes eller forfalskes nogen af ​​producentens kontrolmærkater og / eller Xtakes / Xtakes-partnere og / eller leverandøren.

9.1. Hvis årsagen til skaden eller fejlen skyldes forkert brug, manglende overholdelse af instruktionerne i den medfølgende manual, ulykker, forkert brug eller forskellige typer skader forårsaget af andre årsager, der ikke kan tilskrives normal brug.

9.2. Når reparationer udføres på grund af manglende vedligeholdelse, justering, inspektion og rengøring.

9.3. Når det bruges i uegnede miljøer (dvs. støvet, udsættes for direkte sollys, vibrationer, ekstreme temperaturer [under 5 ° C og over 40 ° C], ekstrem luftfugtighed [under 10% og over 95%], og når du bruger stikkontakter uden jordforbindelse, eller uden beskyttelse mod elektrisk forstyrrelser).

9.4. Når den installerede software bruges forkert, eller når der anvendes ulovlig software.

9.5. Når skaden skyldes et virus- eller computerangreb.

9.6. Når den eksisterende livscyklus er kortere end den etablerede garanti.

10. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

10.1. Xtakes giver ingen garanti og påtager sig ikke ansvaret for produkternes uegnethed til de formål, som kunden hævder.

10.2 Xtakes hæfter ikke under nogen omstændigheder fra Kunden for direkte eller indirekte tab eller skader, der opstår som følge af eller er relateret til genstanden for den aktuelle kontrakt eller produktets funktionsfejl, herunder personlige ulykker, skader på andre varer end formålet med kontrakten eller tab fordele.

11. SALGSBETINGELSER FOR PARFUM, KOSMETIK OG ANDRE PRODUKTER FRA FØRENDE MÆRKER.

11.1 Xtakes har ret til at bruge og udøve rettighederne til billeder af parfume, kosmetik og andre produktmærker på deres hjemmeside til at overføre ovennævnte rettigheder til Xtakes Marketplace. Ovenstående indhold er beskyttet af love om intellektuel ejendomsret, og dette skal respekteres af webbesøgende.

11.2. Det er strengt forbudt at distribuere billederne og give rettighederne til tredjemand.

11.3. Leverandørerne af parfumer og kosmetiske produkter, der sælges via platformen, har garanteret Xtakes leverandør, at alle produkter er originale, at de er erhvervet korrekt gennem deres ejere eller gennem autoriserede leverandører med de nødvendige tilladelser og tilladelser til distribution.

11.4. Produktleverandører, der samarbejder med Xtakes, har udtrykkeligt garanteret, at deres produkter ikke er blevet ændret eller modificeret og har fri transit og omsætning inden for det indre europæiske marked. Disse produkter er beskyttet af princippet om fri handel inden for EU og gennem udtømning af varemærkerettigheder og kan lovligt markedsføres af deres distributører.

11.5. Xtakes er ikke den officielle distributør af mærkerne og fungerer kun som forhandler inden for salgskanalen inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

11.6. Xtakes og dets leverandør er opmærksomme på alle mærkebilleder og vil under ingen omstændigheder påvirke mærkenes gode navne.

11.7. Xtakes-leverandører, officielle og autoriserede branddistributører garanterer Xtakes udtrykkeligt, at de har særlig tilladelse til at sælge produkterne på Internettet via Xtakes Marketplace.

11.8. De offentliggjorte billeder af parfumeprodukter svarer i nogle tilfælde muligvis ikke til det format, der er leveret af producenterne. Producenter forbeholder sig ret til at ændre emballage og produktformat uden forudgående varsel.

12. SALGSBETINGELSER FOR MØBLER OG DEKORATIVE PRODUKTER.

12.1. Møbler billeder kan være udsat for små variationer i skygge. Farve og fiber i naturlige træmøbler kan variere afhængigt af træets art under konstruktionen. Derudover kan farvekonfigurationen på hver brugers skærm vise en tone eller farve, der er lidt anderledes end originalen. Farver kan også opfattes forskelligt afhængigt af fotokvalitet og opløsning. Denne kendsgerning udgør ikke en grund til et krav fra kunden. Xtakes stræber efter at udsætte produkterne så nøjagtigt som muligt.

13. Køb / fortrydelsesret

13.1. Når du køber varer på hjemmesiden, har du som kunde en lovbestemt 14-dages fortrydelsesret, der gælder fra det tidspunkt, du har modtaget en vare, du har bestilt.

13.2. I tilfælde af at et produkt i Xtakes sortiment er udløbet eller af anden årsag ikke er tilgængeligt under overholdelse af en rimelig indsats, annulleres købet, og forbrugeren har derefter ret til at få sine penge tilbage vedrørende købet. Retten til at blokere Forbrugeren forbeholdes i tilfælde af mistanke om, at personen har afgivet ordrer, der er i strid med de generelle betingelser eller gældende lov. (f.eks. hvis vi har mistanke om svig).

Vend tilbage:

13.3. I tilfælde af et beklageligt køb eller returnering vedrørende Xtakes-varer og, hvor det er relevant, Xtakes Partner, skal du kontakte os via office@xtakes.dk. Du har ret til at udøve din fortrydelsesret mod Xtakes og i givet fald den relevante Xtakes-partner og returnere din ordre uden at give nogen grund inden for fjorten (14) dage. Tilbagetrækningsperioden på fjorten (14) dage løber fra den dag, hvor du eller en tredjepart, der handlede på dine vegne, men ikke transportselskabet, modtog det sidste produkt i ordren.

13.4. I tilfælde af partners varer kan du også kontakte dem, men du er ikke forpligtet til at gøre det.

14. Når du udøver din fortrydelsesret:

14.1. Du skal meddele, at du fortryder det. Beskeden skal sendes til os. I din meddelelse skal dit navn, adresse, e-mail-adresse, ordrenummer og hvilke varer returneringen gælder tydeligt angives.

14.2. Du skal returnere produkterne til os straks og senest inden for 14 dage efter meddelelsen om tilbagetrækning, hvis det er et produkt fra Xtakes. Hvis produktet er fra vores partner, skal dette sendes til den relevante Xtakes-partner, efter at du har sendt os en e-mail angående dette.

14.4. Du er ansvarlig for returforsendelse, levering og tilstand af produkterne ved returnering. Vi arbejder for at kunne arrangere gratis forsendelse og retur. Produkterne skal derfor sendes godt emballeret og i originalemballagen.

14.5. På refusionsbeløbet forbeholder vi os retten til at trække et beløb eller hele beløbet svarende til værdifaldet sammenlignet med den oprindelige værdi af produktet, når produktet bruges eller beskadiges.

Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, bedes du udfylde denne formular og sende den til os via e-mail: office@xtakes.dk. Glem ikke at oplyse dit navn, adresse og by, dit postnummer, ordrenummer og telefonnummer.

15. Fortrydelsesretten gælder ikke for:

15.1. Produkter, der af sundhedsmæssige eller hygiejniske grunde er forseglet (forseglet), og hvor forseglingen (forseglingen) er blevet brudt af dig. Produkter, der har karakteren af ​​forseglet lyd- eller videooptagelse, og hvor forseglingen er blevet brudt af dig.

15.2. Specielt fremstillet produkt, der er skræddersyet til dig eller har et klart personligt præg efter dine ønsker.

15.3. Tjenester, der er afsluttet, og hvor du udtrykkeligt har accepteret, at tjenesten startes uden fortrydelsesret.

15.4. Varer, der kan forringes hurtigt, såsom mad.

15.5. Enkeltudgaver af aviser eller magasiner.

16. Klager og klager

Sælgere af Xtakes-produkter er opmærksomme på produktets kvalitet og stræber efter at opretholde EU-standarder. Skulle produktet blive beskadiget eller forkert afsendt, når det ankommer, forpligter vi os i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning til at afhjælpe manglen gratis. Vi mener også, at vores partnere gør det samme.
Du skal altid kontakte os for en godkendelse, inden du returnerer en defekt vare.
Klagen skal sendes straks efter manglen er opdaget.

16.1 Hvordan fortsætter du med en klage?

Eventuelle fejl og mangler skal altid rapporteres til det sted, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail-adresse, ordrenummer og en beskrivelse af fejlen.
Hvis vi ikke afhjælper manglen eller leverer et lignende produkt, refunderer vi dig det defekte produkt i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Vi er ansvarlige for returforsendelse for godkendte klager.
Vi forbeholder os ret til at afvise en klage, hvis det viser sig, at produktet ikke er defekt i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. I tilfælde af klager følger vi retningslinjer fra det generelle klagenævn, se arn.se.

17. Ansvarsbegrænsning

Vi påtager os intet ansvar for indirekte skader, der kan opstå på grund af produktet.
Vi påtager os ikke ansvar for forsinkelser / fejl på grund af omstændigheder uden for virksomhedens kontrol (Force Majeure). Disse omstændigheder kan f.eks. Være arbejdskonflikt, brand, krig, regeringsbeslutning, reduceret eller ingen levering fra leverandør.
Der tages desuden intet ansvar for ændringer i produkter / produktegenskaber, der er blevet ændret af den respektive leverandør og andre faktorer uden for vores kontrol.

18. Produktinformation

Vi forbeholder os ret til at foretage trykfejl på dette websted samt det endelige salg af produkter. Vi garanterer ikke, at billederne afspejler det nøjagtige udseende af produkterne, da en bestemt farveforskel kan forekomme afhængigt af skærm, fotokvalitet og opløsning. Vi prøver altid vores bedste for at udsætte produkterne så nøjagtigt som muligt.

19. Ændringer af de generelle vilkår og betingelser

Vi forbeholder os ret til når som helst at foretage ændringer i vilkårene. Ændringer af vilkårene vil blive offentliggjort online på hjemmesiden. De ændrede vilkår betragtes som accepteret i forbindelse med ordrer eller besøg på hjemmesiden.

20. Generelle vilkår og betingelser for Xtake-gavekort

20.1 Gavekort kan indløses på xtakes.dk.

20.2 Gavekort er gyldige i 12 måneder og træder i kraft fra kl. aktiveringsdato og er ikke bundet til en minimumsordreværdi. Kontant betaling eller kompensation i tilfælde af tab / skade er ikke tilladt.

20.3 Som regel sker aktivering af gavekortet inden for 12-24 timer efter købet.

20.4 Hvis du annullerer købet, inden du aktiverer gavekortet, overføres det betalte beløb tilbage til dig. Dette gælder ikke for ordrer.

20.5 Gavekort kan ikke trækkes i ordrer bagefter. De kan ikke udskiftes og kan ikke låses.

21. Tvist og lovvalg

I tilfælde af at en tvist ikke kan løses efter aftale med virksomhedens kundeservice og kunden, kan du som kunde henvende dig til Generalklagenævnet, se arn.se. For beboere i et andet EU-land end Danmark kan klager indgives online via Europa-Kommissionens tvistbilæggelsesplatform, se http://ec.europa.eu/consumers/odr
I tilfælde af en tvist følger vi afgørelser fra ARN eller det tilsvarende tvistbilæggelsesorgan.
Disse generelle vilkår og betingelser og aftalen mellem dig og Xtakes.se, mat.xtakes.se og, hvor det er relevant, relevant Xtakes-partner, er underlagt og fortolket i overensstemmelse med svensk lov. Tvister som følge af disse generelle vilkår og betingelser afgøres ved en almindelig domstol i Sverige.
Med venlig hilsen

Xtakes af X Solutions HB, VAT: SE96977893530

DK13170924

Webb. www.xtakes.dk

E-mail: office@xtakes.dk